Riotorto no tempo

Cerimonias

Fotografías de procesións, vodas, enterros ou das "santas misións" son mostra da importancia que a relixión tivo na vida do noso pobo.

Ver todas Buscar por: DataTagsLugar

1912

Postal da emigración

A principios de século era costume entre os emigrantes a América o envío de postais feitas a partir dunha fotografía...

Bos Aires (Arxentina), 1912

1915

Rosende de Viñavella

Rosende coa familia nunha postal de 1935, ainda que a foto supoñemos que poida ser sacada arredor do 1915

Lugar descoñecido, 1915

Primeira xunta directiva da sociedade Emigrados de Riotorto na Habana

Estaba integrada, entre outros, por: Pedro Vila (presidente), Andrés Bargueiras (vicepresidente), Amado Aguiar...

A Habana (Cuba), 1915

1918

Misión popular en San Pedro

No ano 1918 celebrouse unha "santa misión", ou misión popular, na parroquia de San Pedro de Riotorto. Na foto vemos...

San Pedro (Riotorto), 1918

Pepe "O Maravillas"

Noticia publicada no xornal ABC o 1 de abril de 1918, na que se comenta a chegada de "José Echaverría" (sic) á cidade...

Donostia (Euskal Herria), 1918

1920

Cemiterio de Colón na Habana

O cemiterio de Colón está catalogado como a necrópole máis importante de América. Alí xacen máis de cincuenta mil...

Cemiterio Colón, A Habana (Cuba), 1920