Riotorto no tempo

Cerimonias

Fotografías de procesións, vodas, enterros ou das "santas misións" son mostra da importancia que a relixión tivo na vida do noso pobo.

Ver todas Buscar por: DataTagsLugar

Comentarios

Máis imaxes

Os infieis

Celebración do día do Domund (Domingo Mundial das Misións) no ano santo de 1954. Cando chegaba o domingo do Domund entregábanse as huchas “multirraciais” e os nenos ían pedir polas casas para salvar aos infieis e aos paganos a base de perras gordas, perras chicas e mesmo algún real. Había huchas de grandes xefes indios, de chinos con coleta longa e de negriños rizosos

As Rodrigas, 1954

Etiquetas: Domund

Arquivo: Casa de Rigueiro