Riotorto no tempo

Paisaxes e retratos

Nas paisaxes vemos como foi cambiando Riotorto ó longo do tempo. Por outra banda, a fotografía era moitas veces a única maneira de coñecer a familiares nados na emigración e tamén dalos a coñecer a aqueles veciños que por motivos económicos tiveron que marchar buscar a vida noutras terras.

Ver todas Buscar por: DataTagsLugar

Comentarios

Máis imaxes

Panteón social de "Emigrados de Riotorto" na Habana

Os monumentos funerarios representan unha das pegadas arquitectónicas máis importantes que deixaron en Cuba os emigrantes galegos. En 1868 construiuse o cemiterio de San Antonio el Chiquito, que posteriormente foi ampliado e se transformou na necrópole de Colón.
As comunidades de inmigrantes de diferentes procedencias erixiron nel os seus panteóns. O panteón foi a tipoloxía arquitectónica que predominou nos monumentos erixidos polas sociedades de emigrados. A sociedade Emigrados de Riotorto empezou a ofrecer este servizo ós seus asociados a principios do século XX.
Por norma xeral, os socios de número e os de novo ingreso, despois dun ano continuo de permanencia como asociado, tiñan dereito a ser enterrados no panteón social. Ademais, incluíanse as viúvas e fillos menores de dezaoito anos dos asociados de número, mentres conservaran ese estado e abonaran a cota mensual superior, que variaba segundo a época. En casos excepcionais e por autorización do presidente da sociedade, podíase conceder o uso deste espazo a inmigrantes doutra procedencia

Cemiterio Colón (A Habana), 1928

Etiquetas: Emigración

Arquivo: Arquivo da Emigración Galega